AKİF YAĞCI ŞARKILARI
  1. Aşağıdan Geliyor Gül Ayşe
  2. Paşa Beyin Merdivenden Enişi
  3. Vardım Takmak Hanına